Наказ про вартість харчування

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 28 «КОСМІЧНИЙ»

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Магара, 4в, м. Запоріжжя, 69059  тел.:(0612) 769-80-55, kosmos28dnz@gmail.com  Код ЕДРПОУ 38932318

 

 

 

Н А К А З

26.12.2018                                                                                                                  166/р

 

Про організацію харчування дітей у 2019

 

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 № 305, Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 № 667,  на виконання наказу ДОН Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 517р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році», наказу  ТВО Комунарського району від 21.12.2018 № 420/р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Комунарського району у 2019 році»   з метою підвищення якості організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

 1. Педагогічним та технічним працівникам забезпечити організацію харчування дітей відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234.
 2. Забезпечити організацію харчування дітей у ЗДО, відповідно до показників вартості харчування дітей, виходячи з щоденної вартості меню, у періоди:
 • 01.2019 – 31.05.2019 та 01.09.2019 -31.12.2019 – 28 грн. 24 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років, 42 грн. 42 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;
 • в оздоровчий період 01.06.2019 – 08.2019 -31 грн. 06 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років, 46 грн. 64 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

3.         Встановити,  що батьки або особи, які їх замінюють, з 01.01.2019 вносять плату за харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день у період:

 • 01.2019 – 31.05.2019 та 01.09.2019 -31.12.2019 за  харчування дитини віком до 3-х років – 16 грн. 94 коп., вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років – 25 грн. 44 коп.
 • в оздоровчий період 06.2019 – 31.08.2019  – за  харчування дитини віком до 3-х років – 18 грн. 62 коп., вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років – 27 грн. 98 коп.

4.         Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей пільгових категорій у ЗДО після подання відповідних документів  (додаток 5 до наказу ДОН Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 517р).5.         Вихователям всіх вікових груп, діловоду Загорській О.В. забезпечити дотримання Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 21.11.2002  №667.

 1. Вважати кінцевим терміном внесення батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 10 число поточного місяця.
 2. Вихователям всіх вікових груп:

7.1 активізувати інформаційну роботу з батьківською громадськістю з питань організації та підвищення якості харчування дітей, зміни показників вартості харчування дітей у ДНЗ;

7.2 покласти відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати на вихователів ДНЗ № 28.

 1. Сестрі медичній з дієтичного харчування Мухіній А.І.:

8.1. забезпечити складання меню-розкладок відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 11.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами) систематично здійснювати аналіз виконання норм харчування дітей у ДНЗ;

8.2.   забезпечити організацію (у випадку призначення лікарем) дієтичного харчування дітей з урахуванням стану їхнього здоров′я.

 • забезпечити відповідність показників фактичної вартості харчування встановленим показникам вартості харчування дітей у ДНЗ.
 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                     І.М.Радченко

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

    Додаток 5

до наказу депаратменту

від_19.12.2018_№517р _

 

 

Перелік пільгових категорій  щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у комунальних ЗДО всіх типів м.Запоріжжя у 2019 році

 

Діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування;

Діти з інвалідністю;

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти із сімей, в яких  сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти у  санаторних  дошкільних  навчальних закладах  (групах)  для  дітей  з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу,  у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах, у т.ч. інклюзивних) для  дітей з особливими освітніми потребами;діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил), які мають відповідні документи, що підтверджують статус;діти із сімей, які мають трьох і більше дітей.