НОРМАТИВНЕ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативно-правове забезпечення здобуття освіти осіб з ООП на 2022/2023 навчальний рік.

1. 📗 Заклади дошкільної освіти

📌 ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

📌 ЗАКОН УКРАЇНИ про дошкільну освіту.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

📌 ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

📌 ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

📌ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти

https://mon.gov.ua/…/pro-zatverdzhennya-primirnogo…

📌 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про організацію освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році 

https://mon.gov.ua/…/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu…

📌МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8504729-22#Text

📌ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПІДТРИМКИ у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах

https://mon.gov.ua/…/pro-viznachennya-rivnya-pidtrimki…

📌ПОРЯДОК забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text

📌 ТИПОВИЙ перелік допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text