Освітні програми

Організація освітньої діяльності в дошкільному  навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),  інших нормативно-правових актів.

 

Зміст навчально-виховного процесу в закладі на 2018-2019 н.р. визначається:

  • Базовим компонентом дошкільної освіти (затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)»;
  • Комплексною освітньою програмою “Дитина в дошкільні роки” (науковий керівник Крутій К.Л., лист МОН України від 06.11.2015 №1/11-16160);
  • Програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» (науковий керівник Богуш А. М., наказ МОН України від 24.06.2014 № 750) та для забезпечення ефективної реалізації інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти іншими додатковими парціальними програмами (ухвалені педагогічною радою для використання в ДНЗ).